10 Maddede Tüp Bebek Tedavisinin Tutmama Nedenleri

Normal yollardan çocuk sahibi olmaya engel olan birçok faktör tüp bebek tedavi yöntemleri ile ekarte edilirken, çiftlerin sorunlarına yönelik uygulanan teknikler ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Günümüzün teknolojine paralel olarak geliştirilen yöntemler sayesinde kısırlık gibi oldukça komplike olgular dahi, başarılı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Bu nedenle tüp bebek tedavi yöntemlerine başvuranların sayısı her geçen gün artarken, hayallerine kavuşmalarında yardımcı olan tüp bebek tedavi yöntemleri, başarısını desteklemektedir. Ancak tedavinin başarısında etkin olan birçok faktör bazı durumlarda süreci engellemektedir. Bu nedenle başarısızlıkla sonuçlanan denemelerin ardından yapılan detaylı araştırmalar sayesinde, çiftler için uygun tedavi şekli belirlenir. Yapılan bu araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler bir sonraki denemeler için yol gösterici yani rehberlik görevini üstlenerek, tüp bebek tedavisinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olacaktır. Tüp bebek tedavisinin başarısını etkileyen durumlar aşağıdaki gibi olmaktadır:

 

 • Rahim zarının yeterli kalınlığa sahip olmaması
   

Anne adayının daha önceden geçirmiş olduğu ameliyatlar ya da iltihaplı hastalıklar üreme sistemini etkileyerek, rahim zarının deformasyona uğramasına neden olmaktadır. Rahim zarının incelmesi tüp bebek tedavisinin tutmamasına ve geri dönüşümü olmayan kalıcı hasarlara yol açmaktadır.

 

 • Rahim zarındaki yapısal bozukluk
   

Rahme yerleşen miyom ve polip gibi patolojiler, embriyonun tutunmasına ve gelişmesine engel olacak bazı olumsuz etkenler yaratmaktadır. Bebeğin gelişimi için gerekli olan rahim şartlarının uygun olmaması halinde tüp bebek tedavisi başarısızlıkla sonuçlanır. Bu nedenle anne adayının rahminde mevcut olan miyom ve poliplerin neden olduğu yapışıklıkların giderilmesi ve gereken tedavinin uygulanması ile bir sonraki tedavi için uygun şartlar hazırlanmaktadır.

 

 • Embriyo transferi
   

Tüp bebek tedavisinin başarısında önemli bir yere sahip olan embriyo transferi, rahim içerisinde tutunabilecek ve sağlıklı bir şekilde gelişimi devam ettirebilecek kaliteli embriyonun transfer edilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Eğer gebelik için iyi kaliteye sahip olmayan embriyonun rahme yerleştirilmesi ya da transferin hatalı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması, tüp bebeğin tutmamasına neden olmaktadır.

 

 • Hatalı tutunma sonucu dış gebelik
   

Embriyonun anne adayının rahmine tutunamaması sonucunda nadir olarak rahim içine aktarılan embriyolar fallop tüplerine doğru ilerleyerek oraya yerleşebilmektedir. Rahim dışındaki herhangi bir organa yerleşen ve gelişimi sürdüren gebeliklere, dış gebelik adı verilmektedir. Bu ciddi bir sorun olarak tüp bebek tedavisinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmaktadır. Bu durum ayrıca embriyonun tutunma kusuru olarak da ifade edilir.

 

 • Damarlardan kaynaklanan anormallikler
   

Tüp bebek tedavisinin tutmama nedenleri arasında, embriyonun rahim içine tutunmasının ardından bölgedeki damarlarda meydana gelen sorunlar yer almaktadır. Damarlanma olarak adlandırılan bu durumun takip edilmesi mümkün olmadığı için, transfer işleminden sonra anne adayına düşük molekül ağırlıklı heparin ilaçları uygulanarak, damarlanma sorunları önlenebilmektedir. Embriyonun anne adayının rahimine tutunmasında etkili olan yaklaşık 40 adet değişken bulunmaktadır. Bu bilinenlerin dışında hamileliğe engel olabilecek binlerce etken söz konusu olurken, tutmama nedenlerinin anlaşılması daha güç olmaktadır.

 

 • Rahim kasılmaları
   

Embriyonun tutunma çalışmaları sırasında rahim kasılmalarının yukarıya doğru gerçekleşmesi gerekir. Eğer kasılmalar yanlış bir şekilde gerçekleşiyor ise embriyonun rahim içinde tutunması gerekirken, rahim dışına doğru ilerlemesi söz konusu olmaktadır.

 

 • Rahim iç tabakasının altında bulunan damarlarda direnç
   

Eğer rahim iç tabakası olan endometriumun altında yer alan damarlarda, ciddi bir direnç söz konusu ise, embriyonun rahme tutunmaması engellenmektedir. Bu durumun fark edilmemiş olması, tüm tedaviyi başarısız kılmaktadır. Uterin sub endometrial damarlanmada ortaya çıkan direnç faktörünü tespit edebilmek oldukça zor ve kullanımı pek yaygın olmayan bir işlem gerektirir.

 

 • Tüp bebek tedavisinin tutmamasına neden olan birincil etkenler
   
 • Embriyonun genetik yapısında meydana gelen bozulmalar gebeliği engellemektedir.
 • Yumurtalıkların gebelik için gelişimini destekleyen ilaç protokolünün doğru bir şekilde yapılmamış olması, başarısız tedavi nedenleri arasında yer almaktadır.
 • Embriyonun geliştirildiği kültür ortamının yetersiz olması halinde, embriyonu dış zarında meydana gelen kalınlaşma, embriyonun rahim zarına tutunmasını engellemektedir.

 

 • Tüp bebek tedavisinin tutmamasına neden olan ikincil etkenler
   
 • Rahim iç duvarında meydana gelen yapısal anormallikler embriyonun tutunamamasına ve tüp bebek tedavisinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmaktadır.
 • Rahim içinde konumlanan miyom ve polip gibi kisttik oluşumlar, tutunamama nedenleri arasındadır.
 • Daha önceden geçirilmiş ameliyatlar ve küretaj gibi operasyonlar, rahim içinde enfeksiyona neden olarak çevre dokusunda meydana gelen yapışıklıklar kaliteli embriyoların dahil tutunmasını engellemektedir.
 • Anne adayının genetik ya da sonradan kazandığı bağışıklık sistemi hastalıkları embriyoların tutunmasını engellemektedir.

 

 • Tüp bebek tedavisinin tutmamasına neden olan üçüncül etkenler
   
 • Endometriozis yani çikolata kisti tüp bebek tedavilerinin başarısını olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Genellikle embriyonun tutmama nedenleri arasında endometriozis vakaları yer almaktadır.
 • Kadınların her iki tüpünün de kapalı olması halinde tüp bebek tedavileri uygulanmaktadır. Ancak tüplerde meydana gelen şiddetli tıkanıklık ve şişme, embriyonun tutunmasını engelleyebilir.
 • Daha önce tüplerde enfeksiyon hastalığının olması ya da karın içi ameliyatların yol açtığı komplikasyonlar tüp bebeğin tutunamamasına neden olabilir.