Sperm DNA Hasar Testi Nedir, Kimlere Uygulanır?

sperm-dna-hasar-testi-nedir-kimlere-uygulanir--319.jpg

Sperm DNA hasar testi, kısırlık sorunu yaşana erkek adaylara uygulanan bir testtir. Henüz yaygınlaşmasa da gebelik şansının arttılabileceği ortaya konmuştur. Son yıllarda sperm DNA hasarını ölçmek için tasarlanmış bir dizi test geliştirildi. Sonuçlar, genellikle, parçalanmış DNA’ya sahip sperm yüzdesi, yani sperm DNA parçalanma indeksi (DFI) olarak rapor edilir. DNA bütünlüğü açısından test edilmiş olan spermler daha sonra tedavi için kullanılamaz, test sonucu yok edilirler. Hasar gören DNA’lı sperm yüzdesini bilebiliriz, ancak canlı canlı spermlerin DNA’ya zarar verip vermediğini asla bilemeyiz. Belli bir DNA hasarının niteliği ve şiddeti ortaya çıkmamasına rağmen, çeşitli yöntemler belirli bir numuneyi değerlendirirken geniş ölçüde uyumludur. Bununla birlikte, yöntemlerin çoğunda yüksek oranda uzmanlaşmış ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Sperm DNA Hasar Testi nedir?

Sperm DNA parçalanmasının değerlendirilmesi için kullanılan testler doğrudan ve dolaylı testlere bölünebilir. Doğrudan testler gerçek DNA kopmalarını bulmaya çalışırken, dolaylı testler sperm DNA’sının asit muamelesi gibi harici bir hakaret sonrasında kırılma duyarlılığını belirlemeye çalışmaktadır. 

Yaygın olarak kullanılan doğrudan testler:
Terminal Deoksinükleotidil Transferaz aracılı Nick End Labeling (TUNEL),
Tek Hücreli Jel Elektroforez (COMET)
Yerinde Takma Çeviri (NT) tahlili
Sık kullanılan dolaylı testler:
Akış sitometrik akridin portakalı tayini (sperm kromatin yapısı tahlili, SCSA)
Akridin Portakalı testi (AO),
DNA Break Detection-Floresan İn Situ Hibridizasyon (DBD-FISH)
Sperm Kromatin Dispertion testi (SCD). 


“Önemli” DNA parçalanması ile “önemsiz” arasında ayrım yapabilecek hiçbir test yoktur. İnsan DNA’sının yalnızca bir kısmı önemli işlevlere sahiptir. DNA parçalanması işlevsiz alanlarda meydana gelirse, hiç önemli olmayabilir. Mevcut testler sadece toplam parçalanma miktarını ölçmektedir. 

Parçalanmanın normal bir miktarı nedir konusunda net bir ayrım yok. Çeşitli testleri kullanan birçok çalışma, verimli erkeklerde parçalanmanın ortalama miktarının infertil erkeklerin ortalama miktarından daha düşük olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, verimli ve infertil erkekler arasında bulunan değerler arasında büyük bir örtüşme vardır. Spermdeki parçalanma miktarı hangi testin kullanıldığına ve hatta laboratuardan laboratuvara kadar aynı teste bağlı olarak çok değişebilir. 

Sperm DNA’sı neden hasar alır?

DNA’nın sperm içerisine yoğun ve kompakt ambalajlanması, onu dış dünyaya karşı korumaya yardımcı olur. Bununla birlikte, DNA hasarı, oluşma işlemi oluşabilir. Testikül spermatogenezi bu süre zarfında, sperm testisin travmasına veya aşırı sıcaklık derecesine karşı savunmasız olabilir. Testislere veya hatta aşırı derecede sıcak olan bir banyoda hasar olaydan 3 ay sonrasına kadar semen sayısında veya motilitede hafif geçici bir düşüş olarak ortaya çıkabilir. Testiste sürekli olarak sperm oluştuğu için sperm kalitesi iyileşir ve travmadan sonra üretilen sperm etkilenmez. Özellikle numunenin biraz alt optimal olduğu durumlarda, genellikle 3-6 ay arayla tekrarlanan semen analizleri önerilir.  

Sperm DNA hasarını en aza indirgemek için herhangi bir şey yapabilir miyiz?

ROS varlığı semen örneklerinde tespit edilebilir, ancak DNA bütünlüğünü tehdit ettiği düşünülen ROS eşik seviyesinin ne olduğu tam olarak bilinmiyor. D vitamini A, C ve E gibi artan antioksidanların yüksek ROS düzeylerini önlemesine yardımcı olması mümkündür. Sigara, güçlü bir ROS kaynağı ve durmanın bazı sigara içicilerde sperma kalitesine yardımcı olduğu gösterilmiştir. Genel olarak, meni kalitesinden endişe duyan bir kişiye verilen tavsiyeler, yeterli antioksidan içeren dengeli bir diyet yemek ve sigarayı bırakmak olacaktır. Tıbbi antioksidan tedavilerin şimdiye kadar etkili olduğu gösterilmemiştir, ancak bu devam etmekte olan bir araştırma alanıdır. 

DNA, insanlarda ve diğer organizmalarda kalıtsal maddedir. Şeker ve fosfattan yapılmış omurgalı DNA birimleri olan basit iki polimerden oluşur. DNA’daki bilgiler, DNA zincirlerine bağlanan bazlar adı verilen dört tür molekülden oluşan bir kod olarak saklanır. Bu üslerin sırası veya sırası, bir organizmayı inşa etmek ve muhafaza etmek için mevcut bilgileri belirler. DNA parçalanması, bazlara bir değişiklik olduğunda veya DNA zincirlerinin birinde veya her ikisinde fiziksel bir kopuk olduğunda oluşur. 

Döllenme, ister cinsel ilişki sonucunda olsun ister tüp bebek tedavisi sonucunda laboratuarda meydana gelsin, sağlıklı bir yumurta ve sağlıklı bir sperm gerekir.  Sperm DNA’sı bebeklerin genetik materyalinin yarısına katkıda bulunur. DNA, parçalanmış DNA gibi bir şekilde anormal ise, üreme sürecinde bir arıza oluşturabilir ve bu nedenle sağlıklı bir bebek olma şansını düşürebilir. 

Spermdeki DNA, sperm kafası içindeki proteinlerin etrafına sıkıca sarılmasıyla hasardan korunur. Bununla birlikte, erkek üreme bölgesinde sperm olgunlaşması sırasında, sperm kademeli olarak hasar görmüş DNA’yı düzeltme kabiliyetini kaybeder. DNA’nın doğru “paketlendiği” zaman, sperm “serbest radikaller” olarak adlandırılan zararlı moleküllerin etkisine karşı daha duyarlı olabileceği konusunda bazı öneriler var. Buna ek olarak, DNA hasarına sahip spermatozoa yüzdesinde artışa neden olabilecek başka faktörler de vardır. Bunların arasında en önemlileri sigara, genital sistem enfeksiyonu, testiküler kanser, özellikle Hodgkin hastalığı, ısı, böcek ilacına maruz kalma ve hava kirliliği.

İletişim Bilgilerimiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Randevu Al
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım