Tüp Bebek ile Normal Gebelik Arasındaki Farklar

Tüp bebek

Bir sene içerisinde korunmadan ilişkide bulunan çiftlerin bekledikleri çocuğa ulaşamamaları sonucunda normal yollardan gebe kalamayan çiftlere uygulanan bir tedavi yöntemidir. Tüp bebek tedavisi, kadın üreme hücrelerinden alınana yumurtalar ile erkek bireyden alınan sperm hücrelerinin son derece gelişmiş labaratuvar ortamında döllendirilmesidir. Tüp bebek tedavisi tıbbın ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak çocuk sahibi olamayan çiftler için umut kaynağı olmaktadır. 

Normal gebelik

Çiftlerin düzenli ve korunmasız ilişki neticesinde anne adayının gebe kalmasıdır. Çiftlerden biri kısır değilse ve anne adayının rahminde üremesine engel olacak bir kist ya da enfeksiyon bulunmuyorsa normal yollardan gebe kalmak mümkündür. 

Tüp bebek ile normal gebelik arasındaki farklar

Tüp bebek tedavisi doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan bir tedavi yöntemidir. Tüp bebek tedavisinin belirli aşamaları bulunmaktadır. Çiftlerin istedikleri çocuğa ulaşmaları için bu aşamları başarılı bir şekilde geçmeleri gerekmektedir. Kadının yumurtalıklarının uyarılması, yumurtanın gelişimi ve yeterli olgunluğa gelmesi, yeterli olgunluğa gelen yumurtanın kadının rahminden toplanarak vücut dışına alınması, vücut dışına alınan yumurtanın baba adayından alınana sperm ile labaratuvar ortamında buluşturularak döllenmesi, döllenen yumurtaların embriyo gelişim ve akabinde tüp bebeğin tutması için embriyo transferi gibi aşamaların geçilmesi gerekmektedir. Ancak tüm bu aşamalar uygulanırken anne adayının sürekli olarak hastanede kalmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Tüp bebek tedavisi bir sene içerisinde düzenli ilişkide bulunmalarına rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanmaktadır. Normal yollardan gebe kalmış kadınlar ile tüp bebek yöntemiyle gebe kalmış kadınların arasında tek fark gebe kalma sürecindeki farklılıktır.. Bunun dışında tüp bebek ile normal gebelik arasında bir fark bulunmamaktadır.

 

Normal şartlar altında düzenli olarak ve korunmadan cinsel ilişkide bulunana çiftler 6 ay içinde bekledikleri gebelik durumu gerçekleşmektedir. Ancak bu süre bazı durumlarda 1 seneye de çıkabilmektedir. 1 sene içerisinde çiftler halen beklenen hamileliği gerçekleştiremedilerse bu durumun sebebi yüksek ihtimalle çiftlerden birinin yaşadığı kısırlıktır. Kısırlık tedavi edilmesi gereken bir olumsuzluktur. Çiftlerin kısırlık tedavilerindeki başarı oranı başarısızlık oranından daha yüksektir. Çiftler kısırlık tedavisinden sonra yaşları da uygunsa tekrar normal yollardan çocuk sahibi olmayı deneyebilirler. Ancak kısırlığın devam etmesi veya çiftlerin yaşları biraz fazlaysa çiftler çocuk sahibi olmaları için tüp bebek tedavisine yönlendirilirler. Tüp bebek tedavisine yönelen çiftlerin tüp bebek tedavisinin getirdiği aşamaları başarılı bir şekilde atlatmaları halinde yüzde 95 oranında istedikleri çocuğa kavuşacaklardır.

 

Çiftler eğer tüp bebek tedavisi ile istedikleri gebeliğe gerçekleştirirlerse artık bu aşamadan sonra normal gebelik ile arada hiçbir fark bulunmayacaktır. Bir gebelikte tıbii müdahale yumurta kendiliğinden döllenmekte iken diğer gebelikte tıbbi olarak yardımcı olunmakta ve embriyo oluşturulmaktadır. Normal gebelik ile tüp bebek arasındaki tek fark budur. Bu aşamadan sonra her ikisi arasında da hem devamında hem de doğumun gerçekleşmesinda başka hiçbir fark olmayacaktır. 

Tüp bebek tedavisi sonucu doğmuş bir bebek ile normal gebelik sonucu doğmuş bebek arasında fark var mıdır?

Tüp bebek tedavisi sonucu gebe kalmış bir anne adayının doğacak bebeği ile normal yollardan gebe kalmış anne adayının doğacağı bebeğin doğuma giden tüm süreçleri aynı şekilde olacaktır. Bu sebepten dolayı her iki yöntem ile doğmuş bebekler arasında hiçbir fark bulunmamaktadır.