Tüp Bebekte İleri Teknikler

Assisted Hatching

assisted-hatching-964.jpg

Yumurtanın ve döllenme aşamasından sonra oluşan embriyonun etrafında koruyucu bir zar bulunmaktadır. Bu zara zona pellucida adı verilmektedir.

Bu zarın önemli görevleri vardır. En önemlileri şunlardır:

Yumurtanın döllenmesinde ve embriyonun beslenme ve gelişiminde rol alır.

Polispermiyi önler; yani yumurta bir sperm ile döllendikten sonra bu zar başka spermlerin yumurta içersine girmesini önler.

Embriyoyu korur ve bütünlüğünü sağlar.

Transfer edilen embriyoların etrafındaki zar, blastokist aşamasına geldiğinde kendiliğinden çatlamakta veya delinmektedir. Buna hatching denilmektedir. Zarın delinmesiyle birlikte blastokist zarın dışına çıkarak endometrium dokusu ile doğrudan temas etmekte ve tutunma işlemi gerçekleşmektedir. Bazı durumlarda bu olayın zorlaştığı veya gerçekleşemediği düşünülmektedir.

Tüp bebek uygulamalarında embriyo transferi yapılmadan önce embriyonun etrafındaki dış zarın inceltilmesi veya tam olarak delinmesi işlemine Assisted Hatching denilmektedir. Zona pellucida’da açılacak bir delik, doğal hatching’i kolaylaştırmaktadır. Bu işlemi yapmaktaki amaç embriyonun tutunma şansını  arttırmaktır. Özellikle dondurulup çözülmüş embrioların dış zarlarına bu işlemin yapılması şarttır.

Assisted Hatching İşlemi çeşitli yöntemlerle yapılabilir (mekanik, asit tyroide kullanarak veya lazerle). Lazerle Assisted Hatching yontemi güvenilir ve kullanışlı bir tekniktir. Uygulama süresi çok kısadır (5-20 msn).

Laser ışını mikroskop objektifinden geçip, odaklandığı noktada enerjisini zona pellucida makromolekülleri ve zona pellucida’daki sıvıya verir. Termal etki oluşur; Zona pellucida’da ısı artışına bağlı olarak erime oluşur. Açılan delik düzgün sınırlı ve kontrollüdür.

 

    Assisted hatching kimlere yapılmaktadır?

    Tekrarlayan IVF başarısızlığı varsa

    Kadın yaşı 35’ten büyükse

    Dondurulmuş embriyo transferi öncesi

    Kalın zona pellucida varlığında (>15 µm)

    Anormal zona pellucida. Özellikle oval yapıdaki oosit ve embriyolarda zona pellucida tamamen veya kısmen çift katlı olabilir.

    Koyu sitoplazma

    Yaygın sitoplazmik fragmantasyon durumunda assisted hatching mutlaka yapılmalıdır.

İletişim Bilgilerimiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

Randevu Al
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım